NM Software Management System (NL)

[ click the picture ]

Nuclemed - click to enlarge

NM Software Management System - Nederlandse versie

Dose Calibrator Management System onder Windows
Compatibel met verschillende Dose Calibrators


De mogelijkheden op een rijte

• Automatische uitlezing met regelbare tijdsintervallen van 3 sec. tot 1 minuut.
• Historiek van de laatste 50 bewaarde metingen
• Manuele lezing door click op “Lezing zonder bewaring”.
• Automatische lezing via een uniek nummer
• Mogelijkheid van het gebruik van een barcode lezer (lezer in optie)
• Bewaring op de harde schijf van de informaties onder de vorm van: Uniek nummer, datum, uur, activiteit, eenheid, isotoop
• Mogelijkheid van het afdrukken van etiketten (printer in optie)
• Mogelijkheid tot bewaring van de naam van de technoloog en het type onderzoek: bv. hart, skelet
• Kwaliteitscontrole: Background en gebruik van een geijkte Bron (Cobalt-57, Cesium-137, etc.)
• Berekening van het verval van het isotoop dat gemeten wordt.
• Mogelijkheid tot verificatie van de Historiek van de patient met verwittiging indien de patient recent werd ingespoten met een hoeveelheid activiteit (instelbaar)
• Instelbare Alarmdempel waardoor geen hoge dosis activiteit kan worden ingespoten bij de patient. Vb: Alarmsignaal bij een dosis van 30 mCi of hoger